زمان تولید و آماده سازی این کالا بصورت سفارشی 10 روز می باشد

میز جلو مبلی فریازان دکورمدل FM36

تومان2,424,000تومان4,000,000

ارتفاع میز جلو مبلی 43 سانت

ارتفاع میز عسلی 37 سانت

تصویر ثابت