کاربر گرامی: رنگ در مانیتورهای مختلف با اندکی تغییر مشاهده میشود و در خصوص مغایرت رنگ کالا، معیار تفاوت کلی رنگهاست.

لطفا توجه داشته باشد همه رنگ ها برای همه محصولات قابل اجرا نمیباشد

قبل از سفارش در وات ساپ یا دایرکت اینستاگرام هماهنگ کنید با پششتیبانی سایت