میز جلو مبلی و عسلی فریازان دکور مدل galaxy

تصویر ثابت